Προγράμματα - KEK Axia
Showing only one result

Υγιεινή Και Ασφάλεια Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) ΑΞΙΑ  σε συνεργασία με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης Επιπέδου 1 «Υγιεινής και Ασφάλειας...

0
student
Free
Free