temscope itemtype="http://schema.org/WebPage" lang="el"> Έναρξη αιτήσεων στις 22/12 για το Voucher 150.000 εργαζομένων στις Ψηφιακές και Πράσινες Δεξιότητες - KEK Axia

Έναρξη αιτήσεων στις 22/12 για το Voucher 150.000 εργαζομένων στις Ψηφιακές και Πράσινες Δεξιότητες

Από τις 22/12 γίνονται οι αιτήσεις για τα νέα προγράμματα κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για 150.000 μισθωτούς εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα. Αφορούν κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και συνοδεύονται με επιταγή κατάρτισης 400€ προς τους ωφελουμένους. Το Κ.Δ.Β.Μ. ΑΞΙΑ είναι εγκεκριμένος πάροχος για το πρόγραμμα.

Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων περιλαμβάνουν:

  1. Θεωρητική κατάρτιση των εργαζομένων – ωφελουμένων διάρκειας 80 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση Ψηφιακών και «Πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων.
  2. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης στο Κ.Δ.Β.Μ. ΑΞΙΑ θα πραγματοποιηθεί σε 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση,  48 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) και 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η ημερήσια διάρκεια της δια ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν θα υπερβαίνει τις 4 ώρες. Η καταληκτική ώρα της δια ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν θα υπερβαίνει τις 22:00. Δεν επιτρέπεται δια ζώσης εκπαίδευση και σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση τις Κυριακές, καθώς και τις επίσημες αργίες. Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 80 ωρών, θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα 2 μηνών και πριν τις 28/2/2023.

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις αιτήσεις συμμετοχής, τα προγράμματα, αλλά και για θέματα σχετικά με την υλοποίησή τους, πραγματοποιείται μέσα από την ειδική ιστοσελίδα https://www. voucher.gov.gr.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Επιταγές Κατάρτισης (Vouchers)

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με τη διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Vouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω δημόσιας πρόσκλησης της ΔΥΠΑ. Στην πρώτη φάση οι εργαζόμενοι θα κάνουν αίτηση στην ΔΥΠΑ για να ενταχθούν στο Μητρώο Ωφελουμένων, το οποίο θα συμπληρωθεί με σειρά προτεραιότητας. Αφού συγκροτηθεί το οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων, οι εργαζόμενοι – ωφελούμενοι θα προχωρήσουν στην δεύτερη φάση αιτήσεων στην ΔΥΠΑ όπου θα επιλέξουν συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο και επίσης το Κ.Δ.Β.Μ. στο οποίο θα καταθέσουν την προσωπική τους επιταγή κατάρτισης (Voucher).

Ωφελούμενοι

Δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΔΥΠΑ έχουν εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Να είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.
  2. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  3. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο).

Οι εργαζόμενοι που εγγράφονται στο Μητρώο Ωφελουμένων πρέπει να είναι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά την φάση υποβολής της αίτησης και κατά την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Κάθε ωφελούμενος που ολοκληρώσει το πρόγραμμα και αποκτήσει την Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες βαρύνουν τον Πάροχο Κατάρτισης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του αποτελέσματος), ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών. Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής των εργαζομένων στα προγράμματα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με κωδικούς TAXISnet μέσα από την ιστοσελίδα https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-ekpaideutiko-periekhomeno/katartisi-ergazomenon. Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση είναι 1) Αντίγραφο Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ, 2) Αντίγραφο Απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνασίου) ή ανώτερου τίτλου σπουδών, 3) Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr προς: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ στην οποία δηλώνεται ότι Α) Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης-NextGenerationEU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations). Β) Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Η επιλογή των εργαζομένων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων γίνεται με σειρά προτεραιότητας υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και εφόσον πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων. Με την ολοκλήρωση της αίτησης προκύπτει ηλεκτρονικά το αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ). Πρέπει να αποθηκεύσετε το αρχείο και να το στείλετε ηλεκτρονικά στο info@kek-axia.gr για να ενταχθείτε σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων στο Κ.Δ.Β.Μ. ΑΞΙΑ. Η επιλογή αντικειμένου κατάρτισης θα γίνει σε επόμενο στάδιο, μέσω διαδικασίας η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα.

Αν είστε εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα συμπληρώστε την δήλωση ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.