Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β' Επιπέδου στις ΤΠΕ

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) μεταβάλλουν τον κόσμο από κάθε άποψη. Το σχολείο δεν είναι δυνατόν να μείνει έξω ή να είναι μακριά από αυτή τη διαδικασία. Το έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη – Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου ΤΠΕ» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ (2014-2020), το οποίο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου έχει ως αντικείμενο την επιμόρφωση μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών των ελληνικών σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδακτική αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην τάξη.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα διεξάγονται αποκλειστικά σε πιστοποιημένα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) σε όλη τη χώρα, από εξειδικευμένους επιμορφωτές Β’ επιπέδου ΤΠΕ, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για το σκοπό αυτό. Το Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΑΞΙΑ είναι πιστοποιημένο Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης και έχει ολοκληρώσει πολλά σεμινάρια Α- και Β-Επιπέδου την τελευταία δεκαετία, με απόλυτη επιτυχία.

Στο σπουδαστικό έτος 2018-2019 συμμετέχουμε σε προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες για τα τελευταία προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος http://e-pimorfosi.cti.gr/.

 

Επικοινωνία

Λεωφ. Δημοκρατίας 108

Κερατσίνι 18755

Τ: 210-4009955 & 210-4005997

F: 210-4312953

info@kek-axia.gr

Social networks

Θέλετε να λαμβάνετε τα Newsletter μας?

Τελευταία Νέα

ΙΕΚ ΑΞΙΑ